Kjære gjest! håper å sjå deg i sommar

Geiterygghytta, kjent som perla i Skarvheimen, ligg i 1224 meters høgde og er det perfekte møtet mellom aust og vest.  Hytta er hjarta i Skarvheimen , og er innfallsport til Hallingskarvet nasjonalpark. Rett utanfor hyttedøra finn du milevis med kvista løyper og rikeleg snø.  Geiterygghytta  er eit flott utgangspunkt for skitur innover vinterkvite høgfjellsvidder. 

Til info

Skrantesjuka, CWD, i Nordfjella
Hjorteyra i Nordfjella kan vere smitta av skrantesjuka.
Hjelp oss å hindre at smitten spreier seg til andre område. 
Les meir om kva du skal gjere om du ferdas i området 

Chronic wasting disease in Nordfjella
People in the area must take the following precautions

Auszehrkrankheit im Nordfjella
Wenn sie sich in diesem Gebiet aufhalten