Sesongjobb i vakker fjellnatur

Å jobbe på Geiterygghytta passer for deg som liker høgt tempo, varierte oppgåver, liker å ha folk rundt deg og ikkje kvir deg for å brette opp ermene for å ta i eit tak der det trengs. Vintersesongen er frå 5. mars til 1. mai. Sommarsesongen er frå 24. juni til 11. september. I vintersesongen er det 3-4 tilsette i tillegg til vertskapet. Om sommaren varierer antallet tilsette mellom 4 og 9 personar. Ein kan søke for heile sesongen eller berre periodar av den.

Foto: Simon Tunestvedt

Geiterygghytta, også kalla Perla i Skarvheimen, ligg idyllisk til ved grensa av Hallingskarvet nasjonalpark. Hytta har 88 sengeplassar. Som DNT-hytte tek me imot alle som treng ein plass å sove. I høgsesongen kan det kome fleire gjester enn det er sengeplasser. Desse tilbys madrass i opphaldsrom, eller, om sommaren, i ein av dei to lavvoane våre. Ein del bur også i eigne telt på hytta sitt område.

I tillegg til overnattingsgjester er det mange som går dagstur inn til Geiterygghytta. Til desse serverer me vaffel, kaffi, suppe eller vår rause fjellblings.

Alle gjester som kjem til Geiterygghytta må gå sjølve. Vegen er berre open om sommaren for varetransport og for personale og liknande. Hytta ligg 3,4 km frå austenden av Geiteryggtunnelen ved fylkesveg 50 Hol-Aurland. Om vinteren vert varer og personale frakta med snøscooter.

På Geiterygghytta jobbar me tett saman, men med varierte oppgåver. Arbeidet består av servering, reinhald, betening av resepsjonen og kafe og kjøkkenteneste. Du møter mange hyggelege fjellfolk kvar dag, og alle er me like viktige for at gjestene våre skal ha ein fint opphald!

Geiterygghytta er ei sesongverksemd, og det er store variasjonar gjennom sesongen. Dette inneber at det er rolege perioder med få gjester, og perioder med fullt hus og høg intensitet. God arbeidsvilje og ein positiv innstilling bidreg til at gjestene og kollegane skal trivast. Me jobber i lag, og hjelper kvarandre.

Ein vanleg arbeidsdag er 7,5 time, men i hektiske perioder med mage gjester må du vere budd på lengre dagar. Alle tilsette har ein eller to fridagar i veka (stort sett to). Desse kan du bruke til å gå tur i området eller slappe av på personalhytta. Alle personale bur i personalhytta, men måltida er i hovudhytta. 

Ledige stillingar på Geiterygghytta sommaren/hausten 2022

Stillingskode Stillingstittel Startdato Sluttdato ca. Send søknad med stillingskode til
SR01w KUN HELG! Servering- og reinhaldsmedarbeider 24.6.2022 11.9.2022 geiterygghytta@dnt.no